top of page

Wznowienie znaków granicznych

Co zrobić, gdy po latach istnienia trwałego ogrodzenia na granicy sąsiad kwestionuje jej przebieg? Niestety istnienie trwałego ogrodzenia nie świadczy o tym, że jego przebieg odpowiada granicy nieruchomości z nieruchomością sąsiednią. Granice często ulegają zatarciu, zmieniają się właściciele nieruchomości, nowi właściciele mają inny punkt widzenia na przebieg granic.Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne:

„Art. 39. 1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy."


Wznowienie znaków granicznych stanowi czynność techniczną wykonywaną na zlecenie osób zainteresowanych, przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych. Czynności, które wykonuje geodeta są ściśle określone przepisami prawa, rzeczy o których warto pamiętać:

  • geodeta zawiadamia właścicieli nieruchomości sąsiednich wskazując termin okazania granic,

  • z czynności okazania granic geodeta uprawniony sporządza protokół, który winien być podpisany przez obecne Strony biorące udział w czynnościach,

  • nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodezyjnych.Jeżeli planujesz zakup działki żądaj od sprzedającego, aby ten wprowadził Cię na grunt i wskazał przebieg granic. Istniejące ogrodzenie może znacznie odbiegać od przebiegu granic. Spotykałem się z sytuacjami, gdzie po wznowieniu granic okazywało się, że zabudowania sąsiada nie są posadowione w granicach jego działki, o czym nikt nie zdawał sobie sprawy. Żądanie wprowadzenia na grunt uchroni Cię przed wieloma problemami w przyszłości.157 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page